Op deze pagina kan u de openbare agenda, de openbare beslissingen en de openbaren notulen van de diverse bestuursorganen van Lokaal Bestuur Koksijde raadplegen: gemeenteraad (GR), raad voor maatschappelijk welzijn (RMW), college van burgemeester en schepenen (cbs), vast bureau (VB), burgemeester (BB) en raad van bestuur van het Autonoom gemeentebedrijf (AGB).

Het gaat over volgende documenten:

agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB

besluitenlijst: na de vergadering wordt een beknopt overzicht van de genomen besluiten van gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau, burgemeester en raad van bestuur AGB bekend gemaakt

notulen: weergave van alle genomen besluiten na de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken (rechtsbovenaan deze pagina).

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via info@koksijde.be

Inzage en klachten ? meer info vind je hier.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, om uitleg te krijgen bij bestuursdocumenten en om persoonsgegevens in bestuursdocumenten te laten verbeteren. Meer info vindt u hier.