Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 19/02/2024 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van de polyvalente infrastructuur

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Patricia Vandenbroucke, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56 §1 2°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement op het gebruik van polyvalente infrastructuur

Overwegende de zalen Witte Burg, Kerkepanne, Oud Schooltje en Noordduinen worden verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement op het gebruik van polyvalente infrastructuur; 

Overwegende dat de uren van de activiteiten in 't Oud Schooltje beperkt moeten worden tot 24:00 teneinde geluidsoverlast voor de buren te vermijden; 

Overwegende dat de huurder zich in orde moet stellen met de aanvraagprocedure van Eaglebe en extra info hierover moet worden opgenomen; 

Overwegende dat de reglementering inzake SABAM nu wordt geregeld door Unisono; 

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Pascale Feys
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement van de polyvalente gemeentelijke infrastructuur, wordt goedgekeurd.