Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 19/02/2024 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van cultuurcentrum CasinoKoksijde

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Patricia Vandenbroucke, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56 §1 2°;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2012 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van het cultuurcentrum CasinoKoksijde;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2018 tot hervaststelling van het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum CasinoKoksijde; 

Overwegende dat de zalen in cultuurcentrum CasinoKoksijde worden verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement op het gebruik van cultuurcentrum CasinoKoksijde; 

Overwegende dat de vorige titel van dit reglement misleidend is omdat de inhoud enkel betrekking heeft op het cultuurcentrum CasinoKoksijde en niet op de polyvalente infrastructuur van gemeente Koksijde;

Overwegende dat de huurder zich in orde moet stellen met de aanvraagprocedure van Eaglebe en info hierover moet worden ingelast; 

Overwegende dat de reglementering inzake Sabam nu wordt geregeld door Unisono; 

Overwegende dat de Willem Elsschotzaal onder het beheer van de bibliotheek valt en niet meer verhuurd wordt aan derden; 

Overwegende dat de lijst van traiteurs die de keuken van cultuurcentrum CasinoKoksijde aan een update toe is

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Pascale Feys
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement van het cultuurcentrum CasinoKoksijde, wordt goedgekeurd.