Terug
Gepubliceerd op 23/02/2024

Besluit  gemeenteraad

ma 19/02/2024 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement op het gebruik van sportpark Oostduinkerke

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Pascale Feys, adjunct algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Patricia Vandenbroucke, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 §3;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 14 november 2022 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement sportpark Oostduinkerke;

Overwegende dat de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement;

Overwegende de huidige huishoudelijke reglementen voor gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur;

Overwegende dat de huishoudelijke reglementen werden geëvalueerd en geactualiseerd;

Overwegende het huishoudelijk reglement van sportpark Oostduinkerke niet strookt met de borden op het sportpark.

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Pascale Feys
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur sportpark Oostduinkerke, wordt goedgekeurd.