Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Baaldje kids op zaterdag 3 september 2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 3 september 2022 Baaldje kids plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 3 september 2022 van 00.00 uur tot 23.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • in de Strandlaan tussen de Willem Elsschotlaan en de Koninginnelaan
 • in de Willem Elsschotlaan tussen de Strandlaan en de Pannelaan
 • in de Pannelaan tussen de Willem Elsschotlaan en de Albert Nazylaan
 • in de Albert Nazylaan tussen de Pannelaan en de Strandlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 3 september 2022 van 06.30 uur tot 22.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Strandlaan tussen de Willem Elsschotlaan en de Koninginnelaan
 • in de Strandlaan ter hoogte van de parking aan de Kerkepannezaal (huisnummer 128)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zaterdag 3 september 2022 van 06.30 uur tot 22.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Strandlaan op de weg ten zuiden van de Kerkepannezaal (huisnummer 128)
 • in de Fred Wallecanlaan tussen de Smalle Weg en de Strandlaan
 • in de Jan Van Looylaan tussen de Fred Wallecanlaan en de Strandlaan
 • in de Paul Delvauxlaan tussen de Schaessensstraat en de Strandlaan
 • in de Peter Paul Rubenslaan
 • in de Ernest Bertrandlaan tussen de Ligeriusweg en de Strandlaan
 • in de Duinenkranslaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Hotellaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Kroonlaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Tennislaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan
 • in de Prins Boudewijnlaan tussen de Dwarsstraat en de Strandlaan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Op zaterdag 3 september 2022 van 06.30 uur tot 22.00 uur geldt er een omleiding via de Willem Elsschotlaan, de Pannelaan en de Albert Nazylaan.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht via de verkeersborden F41.

Art. 5: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 6: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.