Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de individuele tijdrit 'Flanders tomorrow tour 2022' te Wulpen op zaterdag 3 september 2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 3 september 2022 de individuele tijdrit 'Flanders tomorrow tour 2022' te Wulpen plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 3 september 2022 van 07.00 uur tot 12.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Veurnekeiweg tussen  de Dorpsplaats en de Kinderlaan 
 • in de Ramskapellestraat tussen de Veurnekeiweg en de Steendamstraat
 • in de Steendamstraat
 • in de Allaertshuizenstraat
 • in de Booitshoekestraat
 • in de Wulpendammestraat tussen de Toekomstlaan en de Kerkwijk
 • op de Dorpsplaats tussen de Kerkwijk en de Veurnekeiweg
 • in de Kortestraat tussen de Oude Zeedijkstraat en de Veurnekeiweg

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 3 september 2022 van 07.30 uur tot 12.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Veurnekeiweg tussen de Dorpsplaats (kruispunt inbegrepen) en de Kinderlaan
 • in de Ramskapellestraat tussen de Steendamstraat en de Veurnekeiweg
 • in de Wulpendammestraat tussen de Booitshoekestraat en de Dorpsplaats
 • op de Dorpsplaats
 • in de Booitshoekestraat tussen de Allaertshuizenstraat en de Wulpendammestraat
 • in de Allaertshuizenstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zaterdag 3 september 2022 van 07.30 uur tot 12.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Veurnekeiweg tussen de Toekomstlaan en de Dorpsplaats 
 • in de Kortestraat
 • in de Oude Zeedijkstraat
 • in de Booitshoekestraat tussen de Pervijzestraat en de Allaertshuizenstraat
 • in de Wulpendammestraat tussen de Toekomstlaan en de Booitshoekestraat
 • in de Koolhofstraat ten westen van de Diksmuidse Weg
 • in de Ramskapellestraat tussen de Koolhofstraat en de Steendamstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.