Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Lighthouse open air festival op zaterdag 23 juli 2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 23 juli 2022 Lighthouse open air festival plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 23 juli 2022 van 14.00 uur tot zondag 24 juli 2022 om 02.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

  • in de Nelson Mandelastraat, ten zuiden van de sporthal (Hazebeekstraat 11)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 23 juli 2022 van 14.00 uur tot zondag 24 juli 2022 om 02.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • in de Nelson Mandelastraat, ten zuiden van de sporthal (Hazebeekstraat 11)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zaterdag 23 juli 2022 van 14.00 uur tot zondag 24 juli 2022 om 02.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

  • in de Nelson Mandelastraat, ten noorden van de sporthal (Hazebeekstraat 11) tot de ingang van de Bolledroom

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.