Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van kermis Groenendijk op zondag 4 september 2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 4 september 2022 kermis Groenendijk plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zondag 4 september 2022 van 16.00 uur tot 22.00 uur geldt er éénrichtingsverkeer vanaf Nieuwpoortsteenweg 202 tot het kruispunt met de Kinderlaan, in de richting van Nieuwpoort.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C1 en F19.

Art. 2: Op zondag 4 september 2022 van 16.00 uur tot 22.00 uur geldt er snelheidsbeperking van 30 km/h in de Nieuwpoortsteenweg begrepen tussen huisnummer 202 en het huisnummer 187.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersbord C43 met vermelding van '30'.

Art. 3: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 4: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.