Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 18/07/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van vierdaagse van de Ijzer van maandag 22 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, waarnemend burgemeester
Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Ivan Vancayseele, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat van maandag 22 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 vierdaagse van de Ijzer plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van maandag 22 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Witte Burg tussen de rotonde met de Sint-Andréstraat en tussen het huisnummer 90
 • in de Witte Burg tussen huisnummer 90 en het kruispunt met het Duindistelpad, aan de zijde met de onpare huisnummers
 • op het Sint-Niklaasplein
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op maandag 22 augustus 2022 van 12.00 uur tot 19.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op het Astridplein
 • in de Wepionstraat, op vijf parkeerplaatsen

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 3: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.00 uur tot 20.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op de parking achter het Erfgoedhuis (Leopold II laan 2)
 • op de parking tegenover de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke (Dorpsstraat 4)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 4: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.00 uur tot 19.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op de parking langs de Vrijheidstraat tegenover de basisschool (Vrijheidsstraat 8)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 5: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.00 uur tot 16.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • langs de Conterdijk, aan de overzijde van de huisnummers 19-22

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 6: Van maandag 22 augustus 2022 om 12.00 uur t.e.m. dinsdag 23 augustus 2022 om 18.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op het Zavelplein

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 7: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 06.00 uur tot 18.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • langs de Steekspelstraat, aan de westelijke zijde, tussen de Zeedijk en de Goudenboomstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 8: Van dinsdag 23 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 telkens van 06.00 uur tot 19.00 uur geldt er verbod parkeren

 • langs de Leopold II laan ter hoogte van huisnummer 100

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E1.

Art. 9: Van maandag 22 augustus 2022 om 08.00 uur t.e.m. zaterdag 27 augustus 2022 om 24.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Tepelhoornstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 10: Van maandag 22 augustus 2022 om 16.00 uur t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022 om 19.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • op het Sint-Niklaasplein

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 11: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.30 t.e.m. 10.45 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Leopold II laan tussen de Demeyerelaan en de Piet Verhaertstraat
 • in de Vrijheidstraat tussen de Schoolstraat (kruispunt met de Schoolstraat inbegrepen) en de Schepensstraat 
 • in de Schoolstraat
 • op de parking gelegen tegenover de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke, Dorpsstraat 4 (noordelijke ingang)

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 12: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.30 t.e.m. 10.45 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Leopold II laan tussen de Witte Burg en de Demeyerelaan
 • in de Leopold II laan tussen de Guldenzandstraat en de Piet Verhaertstraat
 • in de Piet Verhaertstraat tussen de Artanstraat en de Schepensstraat
 • in de Vrijheidstraat tussen de Leopold II laan en de Schepensstraat
 • in de Polderstraat tussen de Weldadigheidstraat en de Schoolstraat
 • op de oostelijke toegang tot de parking gelegen tegenover de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke, Dorpsstraat 4 
 • in de Mereldreef ten zuiden van de Oostlaan
 • in de Oostlaan ten westen van de Snipweg
 • in de Duinparklaan ten zuiden van het kruispunt met de Nieuwe Ydelaan
 • in de Nieuwe Ydelaan ten oosten van het kruispunt met de Duinparklaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 13: Op dinsdag 23 augustus 2022 van 07.30 t.e.m. 10.45 uur geldt er omleiding via de Roelsstraat, Guldenzandstraat, de Sint-Andréstraat en de Witte Burg

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord F41.

Art. 14: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 15: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.