Terug
Gepubliceerd op 03/05/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 25/04/2022 - 19:30

Hervaststellen reglement onderwijscheques

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de hervaststelling van het reglement onderwijscheques;

Overwegende dat onderwijscheques sinds 2016 worden toegekend aan gezinnen de het financieel moeilijk hebben;

Overwegende dat jaarlijks ongeveer een 150-tal kinderen het recht op onderwijscheques uitput;

Overwegende dat in het kader van het project Vitesse Hoger, het voorstel kwam om de werking van de onderwijscheques van de deelnemende gemeenten (Veurne, Nieuwpoort, De Panne en Koksijde) meer op elkaar af te stemmen;

Overwegende dat volgende wijzigingen aan de onderwijscheques worden voorgesteld:

1) de aanvraag:

  • het aanvraagformulier werd vereenvoudigd
  • de aanvraag kan ook binnen gebracht worden in de school, die het daarna bezorgt aan de brugfiguur. Op die manier is er ook geen drempel naar het sociaal huis
2) de voorwaarden werden aangepast als volgt:
  • mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming
  • mensen in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
  • pleegkinderen die verblijven in een pleeggezin in Koksijde
  • attest van het OCMW waaruit blijkt dat het een kwetsbaar gezin is
3) de onderwijscheques worden digitaal aangeleverd, rechtstreeks aan de school. 
Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het bestaande reglement onderwijscheques, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 2: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement onderwijscheques, wordt goedgekeurd.