Terug
Gepubliceerd op 03/05/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 25/04/2022 - 19:30

Hervaststelling reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en Lucionplein.

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 rond de toegang tot de Zeedijk;

Overwegende dat het reglement tot de toegang van de Zeedijk dient geactualiseerd te worden en dat de procedure tot het verkrijgen van een badge dient vereenvoudigd te worden;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Toepassingsgebied: Gedurende de in het aanvullend politiereglement vastgestelde periodes blijft de Zeedijk Koksijde, de Zeedijk Oostduinkerke, de Zeedijk Sint-Idesbald, het Astridplein, het E. Terlinckplein, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint Idesbald) en Lucionplein volledig gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van de fietsers, openbare diensten, hulpdiensten en vergunninghouders.

Art. 2: Voorwaarden voor verkrijgen van een vergunning:

 1. Voor een periode van 1 jaar:
 • voor leveranciers en handelaars: elke dag van 7 uur tot 10 uur, mits gebruik van een badge
 • voor soepleveranciers: elke dag van 7 tot 13 uur, mits gebruik van een badge
 • voor andersvaliden (met parkeerkaart voor personen met een handicap): onbeperkte toegang, mits gebruik van een badge
 • voor aannemers: maandag t.e.m. vrijdag van 7 tot 19 uur met uitzondering van feestdagen en de periode van bouwstop (11 juli t.e.m. 31 augustus), mits gebruik van een badge.

2. Voor een periode van maximaal 14 dagen: voor een verhuis, van maandag tot en met zaterdag van 7 tot 19 uur, mits gebruik van een badge

Art. 3: Regeling voor openbare diensten en hulpdiensten:

 1. Gemeentediensten krijgen onbeperkt toegang, enkel in functie van de werkzaamheden en uit te voeren opdrachten, mits gebruik van de personeelsbadge (prikklok).
 2. Andere openbare diensten krijgen toegang, mits gebruik van een badge.
 3. Brandweer, politie en andere hulpdiensten krijgen onbeperkt toegang, mits gebruik van een badge.

Art. 4: Procedure voor het bekomen van een (verlenging van) vergunning en badge:

 1. De aanvraag tot verkrijgen van een vergunning of een verlenging ervan gebeurt schriftelijk door indienen van aanvraagformulier via de gemeentelijke website (dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde).
 2. Voor elke badge kunnen max. 4 nummerplaten geregistreerd worden.
 3. Per afgeleverde badge wordt vooraf een waarborg betaald van € 125; een betalingsbewijs wordt afgeleverd en dient bewaard te worden door de aanvrager. Bij teruggave van de badge zal de waarborg enkel terugbetaald worden bij voorlegging van het betalingsbewijs.
 4. De badge - vergunning dient afgehaald te worden op het gemeentehuis, 2de verdiep, balie technisch bureau tijdens de kantooruren.
 5. De vergunning neemt aanvang op de dag van betaling van de waarborg.

Art. 5: Geldigheidsduur:

 1. De vergunning van de vergunninghouders die vallen onder artikel 2, §1 vervalt automatisch na 1 jaar na toekenning van de vergunning of bij eerder indienen van de badge en teruggave van de waarborg.
 2. Bij einde van de geldigheidsduur, of eerder indien de vergunninghouder verder verzaakt aan zijn vergunning, wordt de waarborg terugbetaald op verzoek van de aanvrager en mits voorlegging van het betalingsbewijs door de aanvrager.

Art. 6: Regels met betrekking tot gebruik van de badge:

 1. Binnen de afgesloten zone kan er niet geparkeerd worden en wordt maximaal rekening gehouden met de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Er geldt een laad- en losregeling en de zone dient dan ook zo vlug mogelijk verlaten te worden. (Uitzondering voor verhuizingen en soepleveranciers).
 2. De Zeedijk Koksijde is enkel toegankelijk via de Strandlaan (Zeedijk Sint-Idesbald t.h.v. horloge) en via het E. Terlinckplein. De uitgangen zijn voorzien ter hoogte van Ster der Zee (prof. Blanchardlaan) en het Elisabethplein.
 3. De Zeedijk Oostduinkerke is enkel toegankelijk via het Ijslandplein. De uitgang is voorzien aan de Barkenstraat. De slagboom aan het Astridplein is enkel te bedienen door hulpdiensten en gemeentediensten en voor vergunningshouders mits voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen na gemotiveerde aanvraag.
 4. De slagboom op het Europaplein is zowel een in- als uitrit waarbij enkel doorgang mogelijk is voor tijdelijke activiteiten (verhuizen, laden en lossen, noodzakelijke werkzaamheden) na gemotiveerde aanvraag.
 5. Bij het afsluiten van de zeedijk zijn de slagbomen van de uitgangen zo geprogrammeerd dat deze om 19u op de dag van de sluiting kunnen geopend worden zonder gebruik te maken van de badge. Op andere momenten is het gebruik van de badge eveneens vereist voor het verlaten van de afgesloten zone.
 6. De badge is gekoppeld aan max. 4 nummerplaten en kan niet doorgegeven worden aan derden
 7. Bij gebruik van een badge die gekoppeld is aan meer dan één nummerplaat, dient het betreffende voertuig die de afgesloten zone betreden heeft eerst de zone te verlaten alvorens een andere geregistreerde nummerplaat er kan van gebruik maken. Binnen de afgesloten zone kan er zodus per badge op hetzelfde moment maar één van de opgegeven nummerplaten aanwezig zijn.
 8. Wijziging van gegevens van de aanvrager of verlies van de badge worden door de aanvrager onverwijld doorgegeven aan het gemeentebestuur, dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
 9. Het goedgekeurde aanvraagformulier dient als toegangsbewijs tot de Zeedijk en moet bij controle voorgelegd kunnen worden.
 10. Vergunningshouders zoals vermeld in art. 2 krijgen geen toegang tot de Zeedijk tijdens de wekelijkse marktdag, de avondmarkt, andere evenementen i.s.m. de gemeente. 

Art. 7: Intrekken vergunning:

 1. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht éénzijdig de vergunning in te trekken en de badge te blokkeren in geval van:
 • niet naleven van verkeersregels en wegcode binnen de afgesloten zone en/of onaangepast rijgedrag
 • niet naleven van de regels tot gebruik van de badge
 • vaststelling van manipulatie van de installaties

2. Bij intrekken van de vergunning kan de vergunninghouder de waarborg terugvragen volgens de bepalingen in artikel 4.

Art. 8: Intrekken van huidige reglementering

Het reglement van 26 maart 2018 met betrekking tot toegang tot de zeedijk wordt opgeheven.