Terug
Gepubliceerd op 03/05/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 25/04/2022 - 19:30

Goedkeuren reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 41,12°;

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, art. 5.4.16; 5.4.20;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, art. 5.4.9; 5.5.1;

Gelet op het decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedecreet van 13 juli 2018;

Gelet op het besluit houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 14 december 2018;

Gelet op de 'Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' vastgelegd door een Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015, art. 15;

Overwegende dat andere initiatiefnemers dan de gemeente, na het afwerken van het archeologisch vooronderzoek in Koksijde, vaak op zoek zijn naar een depot of een bewaarplaats voor het archeologisch ensemble waarvan ze eigenaar zijn;

Overwegende dat er binnen een straal van ca. 30 km hiervoor geen depot beschikbaar is. Het dichtste depot is het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper;

Overwegende dat overdracht van private archeologische ensembles naar het depot van Koksijde in de toekomst mogelijk moet zijn zodat de archeologische vondsten en informatie uit Koksijde voor latere generaties wordt bewaard en verder wetenschappelijk en historisch onderzoek wordt bewerkstelligd;

Overwegende dat het reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble de toekomstige procedure en voorwaarden voor het overdragen van archeologische ensembles door privé eigenaars aan de gemeente Koksijde bepaalt. 

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble, wordt goedgekeurd.