Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Prins Albertplein

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 2 december 2021;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Overwegende de heraanleg van het Prins Albertplein;

Overwegende de noodzaak om twee kortparkeerplaatsen te voorzien op het Prins Albertplein;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art.1: Op het Prins Albertplein; voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 2: Op het Prins Albertplein ter hoogte van huisnummer 17 geldt:
op het Prins Albertplein ter hoogte van huisnummer 1 geldt:
op het Prins Albertplein aan de zuidkant van het zebrapad, twee parkeerplaatsen geldt:
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId

Art. 3: Op het Prins Albertplein ter hoogte van het kruispunt met de St-Idesbaldusstraat geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 4: Op het Prins Albertplein van de Zeedijk tot de Kursaallaan aan de oostkant van het plein in de richting van de Kursaallaan geldt:
op het Prins Albertplein van de Kursaallaan tot de Zeedijk aan de westkant van het plein in de richting van de Zeedijk geldt:
verboden rijrichting voor iedere bestuurder.
In de tegenovergestelde richting geldt: toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- verkeersborden F19

Art. 5: Op twee parkeerplaatsen ter hoogte van Prins Albertplein met huisnummer 17 geldt:
het parkeren is toegelaten; de parkeerreglementering is beperkt en geldt 30 minuten van maandag tot en met zondag.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIc

Art. 6: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 16 augustus 2010 betreffende de Prins Albertplein