Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:30

Hervaststellen van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 §3 en 41, tweede lid, 2°;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot hervaststelling van het algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde;

Overwegende het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2021;

Overwegende dat een herziening van bepaalde hoofdstukken en bepalingen van het algemeen politiereglement zich opdringt omwille van een andere toepassing in de praktijk of het conformeren aan nieuwe regelgeving;

Overwegende dat het ontwerp van algemeen politiereglement besproken werd met de vele diensten die binnen de organisatie instaan voor de uitvoering en opvolging van de bepalingen van het algemeen politiereglement  (sportdienst, dienst stedenbouw, dienst milieu en Duurzame ontwikkeling, woonhuis Nieko, politiezone Westkust, jeugddienst, dienst veiligheid en preventie, dienst GAS, reddingsdienst, dienst burgerzaken, cel lokale economie, groendienst, dienst financiën en dienst toerisme);

Overwegende dat de inwerkingtreding van voorliggend algemeen politiereglement, de gecoördineerde versie van 16 december 2019 opheft

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 5 onthoudingen
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde, wordt hervastgesteld en heft het gecoördineerd algemeen politiereglement van 16 december 2019 op.

Art. 2: Het hervastgestelde algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde treedt in werking op 1 januari 2022.