Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Afbakening blauwe zone van maximum 4 uren

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 2 december 2021;

Overwegende de noodzaak om een extra zone in het parkeerplan toe te voegen waarbij mensen maximum 4 uren mogen parkeren en waarbij bewoners mits het plaatsen van hun bewonerskaart kostenloos kunnen staan;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Afbakening blauwe zone van max. 4 uren

Art. 1: De grenzen van de zone Sint- Idesbald  'Blauwe zone - 4 uren' worden als volgt vastgesteld:

 • Honigklaverweg ten westen van de parking in de Pannelaan
 • de Pannelaan ten zuiden van de parking op de hoek Pannelaan x Honigklaverweg
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met de Pannelaan
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met de Veldtijmweg
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met Maurice Roelantslaan
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met de Schaessensstraat
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met de Jan Van Looylaan
 • de noordkant van het kruispunt van de Willem Elsschotlaan met de Smalle Weg
 • de westkant van het kruispunt van de Strandlaan met de Smalle weg
 • de westkant van het kruispunt van de Strandlaan met de Jan Van Looylaan
 • de westkant van het kruispunt van de Strandlaan met de P.P Rubenslaan
 • de westkant van het kruispunt van de Strandlaan met de Ernest Bertrandlaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Albert Nazylaan met de Ernest Bertrandlaan
 • de oostkant van het kruispunt van de Pannelaan met de P. Delvauxlaan

het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt tot 4 uren en is geldig van maandag t.e.m. zondag; de parkeerschijf moet gebruikt worden; voor bewoners met bewonerskaarten geldt deze beperking niet.


De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden E9a - Type VIIb met zonale geldigheid met onderborden Type VIIc. 

Art. 2: De grenzen van de zone Koksijde 'Blauwe zone - 4 uren' worden als volgt vastgesteld:

 • de oostkant van het kruispunt van de Liefjeslaan met de Zeelaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Bekentenissenweg met de Liefjeslaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Verdedigingslaan met het Jagerspad 
 • de zuidkant van het kruispunt van de Verdedigingslaan met de Fazantenparkstraat
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hooplaan met de Hooplaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hooplaan met de Nieuwe Wandeling
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met de Lupineweg
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met de Dorlodotlaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met de Vogelzangstraat (oostelijke zijde)
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met Schoonbergstraat
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met de Vlinderweg
 • de zuidkant van het kruispunt van de Hoge Duinenlaan met de Vogelzangstraat (westelijke zijde)
 • de oostkant van het kruispunt van de Bekentenissenweg met de Damesweg
 • de oostkant van het kruispunt van de Bekentenissenweg met de Wielewaleweg
 • de oostkant van het kruispunt van de Bekentenissenweg met de Horizontlaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Bekentenissenweg met de Horizontlaan
 • de zuidkant van het kruispunt van de Ringweg met de Kunstweg

het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt tot 4 uren en is geldig van maandag t.e.m. zondag; de parkeerschijf moet gebruikt worden; voor bewoners met bewonerskaarten geldt deze beperking niet.

De maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden E9a - Type VIIb met zonale geldigheid met onderborden Type VIIc.