Terug
Gepubliceerd op 16/12/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - G. Scottlaan

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 2 december 2021;

 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Overwegende de wens om vier parkeerplaatsen voor trailers op te heffen en terug als autoparkeerplaatsen in te richten;

Overwegende de wens om twee kortparkeerplaatsen in te richten;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Op de G. Scottlaan van de Mooi Verblijflaan tot de toegang tot het strand, aan de westelijke zijde geldt:
op de G.Scottlaan van huisnummer 44 tot de toegang tot het strand, aan de oostelijke zijde geldt:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode


Art. 2: Op de G. Scottlaan ter hoogte van westkant, tegenaan de toegang tot het strand geldt:
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId

Art. 3: Op de G. Scottlaan van de Mooi Verblijflaan tot huisnummer 44, aan de oostzijde geldt:
het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: paardentrailers;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 3: Ter hoogte van de rotonde op het kruispunt van de G. Scottlaan met Mooi Verblijflaan geldt:
verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun linkerhand te laten.
Op de openbare wegen die uitkomen op de rotonde op het kruispunt van de G. Scottlaan met de Mooi Verblijflaan geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D5
- verkeersborden B1

Art. 5: Op de G. Scottlaan ter hoogte van de 2 parkeerplaatsen aan de oostelijke kant tegenaan de toegang tot het strand geldt:
het parkeren is toegelaten; de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
het gebruik van de schijf is voorgeschreven 30 min. van maandag t.e.m. zondag.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a-Type VIIb
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb

Art. 6: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 22 februari 2021 betreffende de G. Scottlaan