Terug
Gepubliceerd op 12/10/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 09/10/2023 - 19:30

Goedkeuring subsidiereglement energiecoaching voor ondernemers

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Peter Hillewaere, Suze Bogaerts, raadsleden

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in bijzonder artikel 30 in-house-toezicht;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 2, 40 §3 en 41, tweede lid, 23°;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2020 tot goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 (SECAP optie 2) voor de groep Van Zee tot IJzer;

Gelet op het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 met de Vlaamse Regering door de gemeenteraad op 30 augustus 2021;

Gelet op het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en 2.1 met de Vlaamse Regering door de gemeenteraad 24 mei 2023;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 7 augustus 2023 betreffende de goedkeuring tot verdere uitwerking van energiecoaching voor ondernemers in Koksijde;

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 september 2023 betreffende de principiële goedkeuring van het subsidiereglement rond de energiecoaching voor ondernemers;

Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder ACT 161: invoeren van klimaatsubsidies; ACT 225: ondersteunen en stimuleren van het ondernemerschap;

Overwegende dat in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatplan de doelstelling is opgenomen om tegen 2030 de CO2-uitstoot met meer dan de helft (55%) te reduceren;

Overwegende dat informeren, sensibiliseren en stimuleren van bedrijven rond maatregelen m.b.t. energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik, één van de klimaatacties is in het Burgemeestersconvenant;

Overwegende dat de huidige energiecrisis en de evolutie van de energieprijzen heel onzeker blijft en ondernemers als gevolg daarvan zoeken naar advies inzake duurzame en energiebesparende oplossingen voor de onderneming;

Overwegende dat het aanbieden van energiecoaching bijdraagt aan de verduurzaming van de energieconsumptie en -productie van de ondernemingen en eveneens de ondernemer ontzorgt in het traject naar energiebesparende maatregelen en het beheersbaar houden van de energiekosten;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen subsidiereglement betreffende energiecoaching voor ondernemers wordt goedgekeurd.