Terug
Gepubliceerd op 29/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 29/09/2022 - 14:00

Politiebesluit van de burgemeester, opheffen van een captatie- en recreatieverbod op de vijver Sunparks Oostduinkerke

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 22 augustus 2022 waarbij een verbod werd ingesteld op watercaptatie en waterrecreatie in de vijver van Sunparks;

Overwegende dat uit de laboanalyses (staalname op 21/09/2022 in aanwezigheid van de dienst Milieu en Duurzame Onwtikkeling) uitgevoerd door labo Derva in opdracht van Sunparks Oostduinkerke blijkt dat er geen toxines van blauwalgen in hoge concentraties (microcystine) meer voorkomen in de vijver van Sunparks Oostduinkerke;

Overwegende dat het verbod op watercaptatie en waterrecreatie aldus kan worden opgeheven;

Art. 1: Het verbod op het capteren van water en het verbod op waterrecreatie in de vijver van Sunparks Oostduinkerke ingesteld bij politiebesluit van de burgemeester van 22 augustus 2022 wordt opgeheven.

Art. 2: Dit besluit wordt bekend gemaakt bij Sunparks Oostduinkerke en wordt onmiddellijk van kracht.