Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 19/12/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Peerdevisscherwalk/Kruwerstocht op zaterdag 4 februari 2023

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche, burgemeester

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 4 februari 2023 Peerdevisscherwalk/Kruwerstocht plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Van vrijdag 3 februari 2023 om 09.00 uur t.e.m. 4 februari 2023 om 20.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

  • op de parking in de Witte Burg, gelegen aan feestzaal De Witte Burg

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Van vrijdag 3 februari 2023 om 09.00 uur t.e.m. 4 februari 2023 om 20.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • op de parking in de Witte Burg, gelegen aan feestzaal De Witte Burg

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 4: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.