Terug
Gepubliceerd op 07/06/2024

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 03/06/2024 - 22:00

Hervaststellen reglement mantelzorgpremie

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Elwin Van Herck, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Hylke Castelain, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Suze Bogaerts, raadsleden

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's;

Gelet op het reglement mantelzorgpremie goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 september 2018;

Overwegende dat de documenten verouderd zijn en niet meer stroken met de huidige manier van werken;

Overwegende dat het online ter beschikking stellen van aanvraagformulieren en documenten drempelverlagend zijn;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Elwin Van Herck, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Hylke Castelain, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Elwin Van Herck, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Hylke Castelain
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement mantelzorgpremie wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het reglement mantelzorgpremie is van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 juli 2024.