Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 10/10/2022 - 19:00

Hervaststelling reglement Minder Mobiele Centrale

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het reglement van de Minder Mobielen Centrale goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 december 2016;

Overwegende dat het huidige reglement dient herzien te worden gezien de wijzigingen in brandstofprijzen;

Overwegende dat de kilometervergoeding wordt afgestemd op de adviezen van Mpact;

Overwegende dat de vrijwilligers van de MMC geen vergoeding ontvangen naast de kilometervergoeding;

Overwegende dat een correcte vergoeding het verlies van vrijwilligers tegengaat;

besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen reglement van de Minder Mobielen Centrale wordt goedgekeurd.