Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van mandatarissen.

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 17 §4, 73 en artikel 148 inzake het toekennen van eretitels aan gemeentemandatarissen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2009, gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013, houdende goedkeuring van het reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van mandatarissen;
overwegend gedeelte

Overwegende dat het aangewezen is om de eretitel van voorzitter OCMW en OCMW-raadslid (bij overgangsmaatregel ingevolge inwerkingtreding decreet lokaal bestuur) op te nemen in het reglement op de voorwaarden en procedure tot toekenning van de eretitels van mandatarissen;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : Het reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van mandatarissen, zoals opgenomen in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2 : Het bestaande reglement op de voorwaarden en de procedure tot toekenning van de eretitel van gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad en schepenen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 februari 2009, wordt opgeheven.