Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/11/2021 - 19:30

Hervaststellen huishoudelijk reglement dienst voor onthaalouders

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Patricia Vandenbroucke, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet van het Lokaal Bestuur van 22/12/2017, art. 40 §3;

Gelet op het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters dd. 20/04/2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters dd 9/05/2014;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/10/2017 tot goedkeuring van het huishoudelijk regelement betreffende de dienst voor onthaalouders;

Overwegende dat de dienst voor onthaalouders verhuisd is en deze adresgegevens aangepast moeten worden;

Overwegende dat het huishoudelijk reglement werd aangepast volgens de opmerkingen van de Zorginspectie na hun bezoek op 22/04/2021;

Overwegende dat de dienst voor onthaalouders is overgestapt naar een digitale registratiesysteem Deona sinds oktober 2020;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement Dienst voor Onthaalouders, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het bestaande huishoudelijk reglement Dienst voor Onthaalouders, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2017 wordt opgeheven.