Terug
Gepubliceerd op 06/09/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 05/09/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van de brocantemarkt op zaterdag 10 september 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat een brocantemarkt op zaterdag 10 september 2022 in Oostduinkerke langs de Zeedijk en op het Astridplein plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 10 september 2022 geldt er telkens op dinsdag van 06.00 uur t.e.m. 22.00 uur verboden toegang voor iedere bestuurder, (inclusief vergunningshouders) in beide richtingen:

  • op het Astridplein
  • op de Zeedijk in Oostduinkerke-bad

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.