Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 18:00

Goedkeuren nieuw huisreglement uitleendienst jeugddienst

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 art. 40 § 3;

Overwegend dat de uitleendienst sinds 2004 een vaste waarde is binnen de jeugddienst;

Overwegend dat de laatste hervaststelling van het huishoudelijk reglement dateert van 23 november 2015;

Overwegend de nieuwe investeringen die in 2022 werden gerealiseerd ter modernisering van de uitleendienst; 

Overwegend de steeds stijgende aanvragen per jaar die de uitleendienst verwerkt; 

Overwegend dat het huishoudelijk reglement in samenspraak met de ontvanger werd opgemaakt;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit gevoegde reglement van de uitleendienst jeugddienst wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het reglement van de uitleendienst jeugddienst, goedgekeurd op 23 november 2015, wordt opgeheven.