Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 18:00

Goedkeuren aanvulling retributiereglement op toegang tot het parcours van X2O Cyclocross - Vlaamse Duinencross 2023

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op artikel 41, 2e lid, 14° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 november 2022 houdende goedkeuring van het retributiereglement voor toegang tot het parcours van X2O Cyclocross - Vlaamse Duinencross 2023;

Overwegende dat inwoners van Koksijde een voordeeltarief van € 8,00 genieten bij de aankoop van tickets van de cyclocross van 5 januari 2023;

Overwegende de wens van het bestuur dat ook de personeelsleden van het gemeentebestuur en OCMW Koksijde die niet in Koksijde wonen van dit voordeeltarief zouden kunnen genieten;

Overwegende de wens van het bestuur om tickets gratis te kunnen verdelen vanuit het college van burgemeester en schepenen; 

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 2 van het retributiereglement op de toegang tot het parcours van X2O cyclocross - Vlaamse duinencross 2023 :

- voorverkoop voor personeelsleden van gemeentebestuur en OCMW Koksijde die niet in Koksijde wonen : € 8,00 (incl BTW)

Art. 2: De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 4 van het retributiereglement op de toegang tot het parcours van X2O cyclocross - Vlaamse duinencross 2023 :

- personeelsleden van gemeentebestuur en OCMW Koksijde. De aanvraag wordt beperkt tot 1 inkomkaart per personeelslid

Art. 3: De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 7 van het retributiereglement op de toegang tot het parcours van X2O cyclocross - Vlaamse duinencross 2023 : 

- voor aanvragen gericht aan het college van burgemeester en schepenen

Art. 4: Deze aanvullingen treden in voege de dag van de bekendmaking van dit reglement.