Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 18:00

Hervaststelling reglement inzake de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Zeedijk Oostduinkerke, Zeedijk Sint-Idesbald, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint-Idesbald), Astridplein, Eugenie Terlinckplein en Lucionplein

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sam De Rechter, raadslid

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 rond de toegang tot de Zeedijk;

Overwegende dat het verkrijgen van een badge voor de toegang tot de Zeedijk zorgt voor een administratieve last voor enkele gemeentediensten waardoor een vereenvoudiging noodzakelijk is;

Overwegende dat er geen waarborg meer wordt aangerekend bij het afhalen van een badge voor de toegang tot de Zeedijk en dat er een retributiereglement wordt opgesteld om eventuele kosten aan te rekenen bij het niet terugbrengen van de badges;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Toepassingsgebied: Gedurende de in het aanvullend politiereglement vastgestelde periodes blijft de Zeedijk Koksijde, de Zeedijk Oostduinkerke, de Zeedijk Sint-Idesbald, het Astridplein, het E. Terlinckplein, Strandlaan (tussen Jaakpad en Zeedijk Sint Idesbald) en Lucionplein volledig gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van de fietsers, openbare diensten, hulpdiensten en vergunninghouders.

Art. 2: Voorwaarden voor verkrijgen van een vergunning:

 1. Voor een periode van 1 jaar:
 • voor leveranciers en handelaars: elke dag van 7 uur tot 10 uur, mits gebruik van een badge
 • voor soepleveranciers: elke dag van 7 tot 13 uur, mits gebruik van een badge
 • voor andersvaliden (met parkeerkaart voor personen met een handicap): onbeperkte toegang, mits gebruik van een badge
 • voor aannemers: maandag t.e.m. vrijdag van 7 tot 19 uur met uitzondering van feestdagen en de periode van bouwstop (11 juli t.e.m. 31 augustus), mits gebruik van een badge.

2. Voor een periode van maximaal 14 dagen: voor een verhuis, van maandag tot en met zaterdag van 7 tot 19 uur, mits gebruik van een badge

Art. 3: Regeling voor openbare diensten en hulpdiensten:

 1. Gemeentediensten krijgen onbeperkt toegang, enkel in functie van de werkzaamheden en uit te voeren opdrachten, mits gebruik van de personeelsbadge (prikklok).
 2. Andere openbare diensten krijgen toegang, mits gebruik van een badge.
 3. Brandweer, politie en andere hulpdiensten krijgen onbeperkt toegang, mits gebruik van een badge.

Art. 4: Procedure voor het bekomen van een (verlenging van) vergunning en badge:

 1. De aanvraag tot verkrijgen van een vergunning of een verlenging ervan gebeurt schriftelijk door indienen van aanvraagformulier via de gemeentelijke website (dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde).
 2. De badge - vergunning dient afgehaald te worden op het gemeentehuis, 2de verdiep, balie technisch bureau tijdens de kantooruren. De badge is actief volgens de aanvraag en de voorwaarden eraan gekoppeld volgens de afgeleverde vergunning tot gebruik van de badge.

Art. 5: Geldigheidsduur:

 1. De vergunning van de vergunninghouders die vallen onder artikel 2, §1 vervalt automatisch 1 jaar na toekenning van de vergunning of bij eerder indienen van de badge.
 2. Bij einde van de geldigheidsduur, of eerder indien de vergunninghouder verder verzaakt aan zijn vergunning, moet de vergunninghouder de badge terug bezorgen aan de dienst Technisch bureau zoals vermeld in de overeenkomst.
  Indien een waarborg in geld werd betaald (tot 31 december 2022), wordt deze  terugbetaald op verzoek van de aanvrager en mits voorlegging van het betalingsbewijs door de aanvrager.
 3. De vergoeding voor gebruik van de badge en in geval van het niet tijdig terugbrengen (na verval van vergunning of na intrekking ervan) of bij verlies of bij beschadiging van de badge wordt geregeld door het retributiereglement op het afleveren van badge voor activering slagboom 2023-2025 en latere wijzigingen

Art. 6: Regels met betrekking tot gebruik van de badge:

 1. Binnen de afgesloten zone kan er niet geparkeerd worden en wordt maximaal rekening gehouden met de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Er geldt een laad- en losregeling en de zone dient dan ook zo vlug mogelijk verlaten te worden. (Uitzondering voor verhuizingen en soepleveranciers).
 2. De Zeedijk Koksijde is enkel toegankelijk via de Strandlaan (Zeedijk Sint-Idesbald t.h.v. horloge) en via het E. Terlinckplein. De uitgangen zijn voorzien ter hoogte van Ster der Zee (prof. Blanchardlaan) en het Elisabethplein.
 3. De Zeedijk Oostduinkerke is enkel toegankelijk via het Ijslandplein. De uitgang is voorzien aan de Barkenstraat. De slagboom aan het Astridplein is enkel te bedienen door hulpdiensten en gemeentediensten en voor vergunningshouders mits voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen na gemotiveerde aanvraag.
 4. De slagboom op het Europaplein is zowel een in- als uitrit waarbij enkel doorgang mogelijk is voor tijdelijke activiteiten (verhuizen, laden en lossen, noodzakelijke werkzaamheden) na gemotiveerde aanvraag.
 5. Bij het afsluiten van de zeedijk zijn de slagbomen van de uitgangen zo geprogrammeerd dat deze om 19u op de dag van de sluiting kunnen geopend worden zonder gebruik te maken van de badge. Op andere momenten is het gebruik van de badge eveneens vereist voor het verlaten van de afgesloten zone.
 6. Wijziging van gegevens van de aanvrager of verlies van de badge worden door de aanvrager onverwijld doorgegeven aan het gemeentebestuur, dienst Technisch bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde
 7. Het goedgekeurde aanvraagformulier dient als toegangsbewijs tot de Zeedijk en moet bij controle voorgelegd kunnen worden.
 8. Vergunninghouders zoals vermeld in art. 2 krijgen geen toegang tot de Zeedijk tijdens de wekelijkse marktdag, de avondmarkt, andere evenementen georganiseerd door of in samenwerking met de gemeente. 
 9. Voor het langdurig parkeren dient een aanvraag tot inname openbaar domein gedaan te worden. 

Art. 7: Intrekken vergunning:

 1. Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht éénzijdig de vergunning in te trekken en de badge te blokkeren in geval van:
 • niet naleven van verkeersregels en wegcode binnen de afgesloten zone en/of onaangepast rijgedrag
 • niet naleven van de regels tot gebruik van de badge
 • vaststelling van manipulatie van de installaties

Art. 8: Het bestaande reglement met betrekking tot toegang tot de Zeedijk, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2022, wordt opgeheven.