Terug
Gepubliceerd op 29/04/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 26/04/2021 - 19:30

Goedkeuring reglement toekennen geboortepremie

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op artikel 41, 23° van het decreet lokaal bestuur;

Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat de geboorte van een kindje niet alleen een emotionele gebeurtenis is maar ook financieel  een impact heeft op het gezin; dat de gemeente Koksijde jonge ouders een duwtje, in de vorm van een aankoopbon ter waarde van 200 euro te besteden bij lokale handelaars, in de rug wil geven;

Overwegende het reglement van de Koksijdebon goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 april 2021;

Overwegende dat door de introductie van de Koksijdebon de besteding van die subsidie de lokale handel binnen Koksijde stimuleert;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Met ingang van 1 mei 2021 kent de gemeente Koksijde een Koksijdebon toe ter waarde van 200 euro naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Art. 2: De ouders moeten op moment van de geboorte gedomicilieerd zijn in de gemeente Koksijde.

Art.3: Het reglement "toekennen geboortepremie" goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2020 wordt opgeheven op 1 mei 2021.