Terug
Gepubliceerd op 29/04/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 26/04/2021 - 19:30

Goedkeuring reglement inzake toekenning en gebruik van de Koksijdebon

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2021 tot goedkeuring van de gunning van de overheidsopdracht: opzetten van webbonnensysteem;

Overwegende dat met de introductie van de Koksijdebon het lokaal kopen verder wordt aangemoedigd en zo de lokale economie wordt ondersteund en versterkt;

Overwegende dat het opzetten van een uniform systeem rond de gemeentelijke cadeaubon een opportuniteit is om via een gerichte marketing- en communicatiecampagne de lokale handel en horeca te stimuleren;

Overwegende dat de ontwikkelaar van de applicatie op de roadmap mogelijkheden inplant om in de toekomst te differentiëren naar categorieën zoals bijvoorbeeld restaurants, …; dat indien die technische opsplitsing mogelijk is, ook restaurantbons via de applicatie in plaats van op papier kunnen uitgegeven worden; dat dit een belangrijke administratieve efficiëntiewinst zou teweegbrengen;

Overwegende dat de Koksijdebon ook rechtstreeks door geïnteresseerden kan aangekocht worden in de webshop van de gemeente en voor eigen gebruik of als geschenk aan derden kan worden aangeboden; dat door de aankoper via de webshop geen extra beheerskosten verschuldigd zijn;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Julie Paelinck, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte
Resultaat: Met 21 stemmen voor, 6 onthoudingen
besluit

Art.1: Het reglement inzake toekenning en gebruik van de Koksijdebon, zoals in bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd.