Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 31/05/2021 - 19:30

Goedkeuring aanpassing reglement tot financiële compensatie voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies van verenigingen omwille van corona-maatregelen.

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 houdende goedkeuring van het reglement tot toekenning van een financiële compensatie voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies van verenigingen omwille van corona-maatregelen;

Gelet op de vraag van raadslid Loones om wat extra flexibiliteit in te bouwen voor Periode 2, zodat corona-kosten die ook vroeger dan 1 januari werden gemaakt, maar waarvoor de betrokken vereniging geen dossier indiende in Periode 1, toch ook nog extra gecompenseerd worden;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1 : De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement tot toekenning van een financiële compensatie voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies van verenigingen omwille van corona-maatregelen, goed waarbij in artikel 4, §3 van het reglement (‘Aanvraagprocedure en termijnen’) de bepalingen met betrekking tot Periode 2 als volgt worden gewijzigd:

“Periode 2: van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
Het aanvraagformulier voor de gemaakte meerkosten of het geleden nettoverlies in de periode, enerzijds, van 13 maart 2020 tot en met 31 december waarvoor geen aanvraagformulier werd ingediend in periode 1 dan wel, anderzijds, van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, dient ingediend te worden ten laatste tegen 31 juli 2021.”