Terug
Gepubliceerd op 24/03/2021

Besluit  gemeenteraad

ma 22/03/2021 - 19:00

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - Parking Delvaux museum (Paul Delvauxlaan)

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 4 februari 2021;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 15 februari 2021;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Overwegende de noodzaak voor een tonnagebeperking op de parking tegenover het Paul Delvauxmuseum;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Op het parkeergedeelte tegenover het Paul Delvauxmuseum (P. Delvauxlaan 42) geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art. 77.5 van de wegcode

Art. 2: Op één parkeerplaats van het parkeergedeelte tegenover het Paul Delvauxmuseum (P. Delvauxlaan 42) geldt: het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderbord Type VIId

Art. 3: Op het parkeergedeelte tegenover het Paul Delvauxmuseum (P. Delvauxlaan 42) geldt: de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C21.

Art. 4: Op de P. Delvauxlaan van huisnummer 42 tot het kruispunt met de Pannelaan aan de noordelijke zijde van de weg geldt: het parkeren is verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1, aangevuld met x-borden Xb, Xa.