Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 14/11/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - gemeentewegen - zone max. snelheid 50 km/h

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Overwegende dat de Noordzeedreef ondertussen als fietsstraat ingericht is en er in de Noordzeedreef dus een maximale snelheid geldt van 30 km/h waardoor een gedeelte van de Noordzeedreef niet meer onder de zone 50 km/h van Oostduinkerke valt;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: In de deelgemeente Oostduinkerke worden de grenzen van de zone max 50 km/h als volgt vastgelegd:

  1. Polderstraat, volgend op bord F3 “Einde bebouwde kom Oostduinkerke”
  2. Polderstraat, tegenaan de Kinderlaan
  3. Polderstraat tegenaan de Noordzeedreef
  4. Polderstraat, tegenaan de Karthuizerstraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC43/.

In bijlage wordt de zone max 50 km/h aangeduid op plan. 

Art. 2: In de deelgemeente Wulpen worden de grenzen van de zone max 50 km/h als volgt vastgelegd:

  1. Dijk, zowel aan de oost- als westkant tegenaan de Veurnekeiweg en tegenaan de Conterdijk.
  2. Oude Zeedijkstraat, tegenaan de Veurnekeiweg
  3. Kortestraat, tegenaan de Veurnekeiweg

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de zoneborden ZC43 en ZC43/.

Art. 3: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 18 december 2017 betreffende de zone max. snelheid 50 km/h.