Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 14/11/2022 - 19:30

Hervaststelling huishoudelijke reglementen op het gebruik van sportinfrastructuur

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Sam De Rechter, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 §3;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de voorwaarden;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring retributiereglement voor het verhuur van gemeentelijke infrastructuur gemeente Koksijde van 16 december 2019;

Overwegende dat de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement;

Overwegende de huidige huishoudelijke reglementen voor gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur;

Overwegende dat de huishoudelijke reglementen werden geëvalueerd en geactualiseerd;

Overwegende het positief advies van de Sportraad Koksijde;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur sporthal Hazebeek Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur sportpark Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 3: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur tafeltenniszaal Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 4: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur zaal voor vloersporten Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 5: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur turnzaal gemeenteschool Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 6: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur atrium gemeenteschool Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 7: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur sporthal Koksijde-dorp, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 8: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur turnzaal gemeenteschool Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 9: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur atrium gemeenteschool Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 10: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur Bolledroom Oostduinkerke, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 11: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur sportcentrum Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 12: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van sportinfrastructuur Snookerzaal Ster Der Zee, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 13: Deze reglementen op het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur gaan in voege op 1 januari 2023.