Terug
Gepubliceerd op 22/08/2022

Besluit  besluiten burgemeester

ma 22/08/2022 - 16:30

Politiebesluit van de burgemeester, instellen van een captatie- en recreatieverbod Vijver Sunparks Oostduinkerke wegens de aanwezigheid van blauwalgen

Aanwezig: Stéphanie Anseeuw, Joeri Stekelorum
Verontschuldigd: Marc Vanden Bussche

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 19 augustus 2022;

Gelet op de determinatie op 18 augustus door de Vlaamse MilieuMaatschappij van twee stalen afkomstig van vijver Sunparks Oostduinkerke, waaruit blijkt dat beide stalen potentieel toxische cyanobacteriën bevatten;

Overwegende dat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de bloei of bij de inname van water waarin toxines, geproduceerd door blauwalgen, aanwezig zijn adviseert VMM om watercaptatie voor besproeiing van voedings-, voedergewassen en veedrenking te verbieden. Andere toepassingen van captatie dienen niet verboden te worden, maar worden best afgeraden;

Overwegende dat deze blauwalgen toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water adviseert VMM om volgende vormen van waterrecreatie te ontraden: kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, hengelwedstrijden, waterfietsen, en volgende vormen van waterrecreatie te verbieden: zwemmen, waterpolo, triatlon, duiken, waterskiën, tubing, wakeboarden, jetskiën, windsurfen, waadpak- en/of bellyboat-vissen, drijvend springkasteel, hindernissenparcours, speel- en beluchtingsfontein;

Overwegende dat er zich bijkomende maatregelen opdringen om de gezondheid van mens en dier te vrijwaren, worden de, door de VMM afgeraden activeiten, eveneens verboden, zoals kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, hengelwedstrijden en waterfietsen; het besproeien met water uit de vijver in de ruime zin: verstuivingswolk bij besproeiing kan ook hinderlijk zijn voor omwonenden

Art. 1: Het is verboden water te capteren uit de vijver Sunparks Oostduinkerke voor het besproeien van landbouwgewassen en planten in het algemeen en voor drinkwater voor vee en dieren in het algemeen;

Art. 2: Recreatie in de vorm van zwemmen, waterpolo, triatlon, duiken, waterskiën, tubing, wakeboarden, jetskiën, windsurfen, waadpak- en/of bellyboat-vissen, drijvend springkasteel, hindernissenparcours, speel- en beluchtingsfontein, alsook kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, hengelwedstrijden en waterfietsen in de vijver Sunparks Oostduinkerke is verboden.

Art. 3: Overtredingen op dit besluit kunnen conform artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Art. 4: Dit besluit zal worden aangeplakt ter plaatse en zal verschijnen op de gemeentelijke website en wordt onmiddellijk van kracht.