Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 10/10/2022 - 19:30

Hervaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - afbakening zone 30 schoolomgeving

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden
Afwezig: Bart Pieters, raadslid

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van 17 februari 2022 en van 22 september 2022 ;

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 7 maart 2022;

Overwegende de inrichting van de fietsstraten in Koksijde waardoor de schoolomgeving in de Noordzeedreef dient opgeheven te worden;

Overwegende de noodzaak om zone 30 schoolomgevingen aan de Hotelschool (Houtsaegerlaan) en Strandloper (Albert I laan) in te voeren;

Overwegende het overleg van 28 maart 2022 waarbij de aanduiding van de 'zone 30-borden' werd vastgelegd;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

schoolomgeving - zone 30 

Art. 1.  Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen Helvetiastraat nr. 28

De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h. Deze zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Hostenstraat tegenaan het kruispunt met de R. Vandammestraat
 2. Helvetiastraat tegenaan het kruispunt met de Zeelaan
 3. Hostenstraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat
 4. Oudstrijdersstraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat
 5. Helvetiastraat tegenaan het kruispunt met de Abdijstraat                            

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 2.  Schoolomgeving ‘De Ark’, gelegen A. Bliecklaan nr. 20

De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max. 30 km/h. Deze zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Albert Bliecklaan begrepen tussen het kruispunt met de Vlaanderenstraat en tussen het kruispunt met de Kruisdistelstraat

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 3.  Schoolomgeving “ Gemeentelijke basisschool Koksijde “ gelegen Abdijstraat nr.101. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen is beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. de Middenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Parnassiusstraat/Adbijstraat

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 4.  Schoolomgeving “ Gemengde Vrije basisschool “ Vrijheidstraat 8. De max.toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Vrijheidstraat ter hoogte van het kruispunt met de Schepenstraat
 2. Op 75 m langs weerszijden toegangspoort
 3. in de Schoolstraat, aansluitend op zone 30 schoolomgeving Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, Dorpsstraat (N396)

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a  en A23 met veranderlijke aanduiding en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 5.  De  schoolomgeving “ Leefschool De Letterzee” “ gelegen A Fastenaekelslaan nr.24, De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot max. 30 km/h. De max. toegelaten snelheid tijdens de aankomst- en vertrekuren van de schoolkinderen beperkt tot max.30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. A. Fastenaekelslaan ten zuiden van het kruispunt met Japans Paviljoenlaan
 2. A. Fastenaekelslaan ten zuiden van het kruispunt met de Borléestraat
 3. Borléestraat ten oosten van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan
 4. Lusthuisjesstraat ten westen van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan
 5. Albertinestraat ten westen van het kruispunt met de A. Fastenaekelslaan 

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 6.  De  schoolomgeving “ Medisch Pedagogisch Instituut van de gemeenschap, Westhoek” “ gelegen Pylyserlaan nr. 132. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot max. 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. in de Vissersstraat, op 100 meter afstand tot de Koksijdesteenweg

Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 7: Schoolomgeving 'Hotelschool' gelegen Houtsaegerlaan 40. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Op 37 meter ten westen van kmpt. 7.7 van de Houtsaegerlaan
 2. Op 47 meter ten oosten van kmpt. 7.7 van de Houtsaegerlaan
Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 en einde zone met F4b met vaste aanduiding.

Art. 8: Schoolomgeving 'Strandloper' gelegen Albert I laan 54. De max. toegelaten snelheid permanent beperkt tot 30 km/h. De zone wordt op volgende plaatsen afgebakend:

 1. Op 41 meter ten oosten van de kmpt. 58.4 van de Albert I laan
 2. Ter hoogte van kmpt. 58.7 van de Albert I laan
 3. Ter hoogte van de Trumelet Faberstraat tegenaan de Albert I laan
 4. Ter hoogte van het Ijslandplein, de oostelijke rijweg, tegenaan de Albert I laan
Begin zone wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en A23 en einde zone met F4b met vaste aanduiding.
 
 Art. 9: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: 23 mei 2022 betreffende de afbakening zone 30 - schoolomgeving.