Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 10/10/2022 - 19:30

Vaststelling reglement Bike Wash aan Sporthal Hazebeek Oostduinkerke

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepenen
Suze Bogaerts, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 56 §1 2°;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende hervaststelling machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de voorwaarden;

Overwegende de meerwaarde van de aanwezigheid van een bike wash nabij het startpunt van de Paul Herygers mountainbikeroute voor zowel inwoners, tweede verblijvers als toeristen;

Overwegende bij deze bike wash water en elektriciteit verbruikt worden en dit niet gratis aangeboden wordt;

Overwegende dat de modaliteiten voor het gebruik van de bike wash door publiek bepaald moeten zijn in een reglement;

Overwegende dat de betalingsmodaliteiten voor het publiek ook bepaald moeten zijn in een reglement;

Publieke stemming
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art.1: Het in bijlage van dit besluit gevoegde reglement voor gebruik Bike Wash aan Sporthal Hazebeek Oostduinkerke, wordt goedgekeurd.

Art.2: Dit reglement gaat in vanaf 11 oktober 2022.