Terug
Gepubliceerd op 22/12/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 18/12/2023 - 19:30

Goedkeuring reglement voor de gebruiker van het "fablib"

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Afwezig: Sabelle Diatta, raadslid

Gelet op art. 41 van het decreet van 22 december 1017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder ACT-416 over het organiseren van cursussen en workshops om de mediawijsheid bij diverse doelgroepen te verhogen;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen met zitting op 4/12/2023;

Overwegende dat bibliotheken moeten inzetten op alle vormen van geletterdheid, ook digitale geletterdheid;

Overwegende dat een fabrication library (of fablib) de kans biedt aan alle inwoners van Koksijde om kennis te maken met moderne technieken in de digitale wereld;

Overwegende dat de bibliotheek een fablib aankocht met verschillende toestellen;

Overwegende het overleg met de beheerraad Cultuurcentrum CasinoKoksijde en bibliotheek waarbij het project werd voorgesteld;

Overwegende dat de bibliotheek zowel workshops wil organiseren met het fablib als leners de kans willen geven om zelfstandig aan de slag te gaan met de toestellen;

Overwegende dat een reglement voor de gebruiker het gebruik en de regels rond het fablib bepalen;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen "reglement voor de gebruiker van het fablib" wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het gebruik van het fablib is gratis.
De kosten van verbruiksmaterialen die door de bib Koksijde worden geleverd worden, worden onmiddellijk aangerekend op het biblidmaatschap aan de inkoopprijs, zoals geafficheerd door de bib bij het fablib. Indien de verbruiker geen biblidmaatschap heeft, dan dient hij deze kosten contant te betalen bij afname ervan.

Art. 3: Dit reglement gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad.