Terug
Gepubliceerd op 22/12/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 18/12/2023 - 19:30

Goedkeuring huishoudelijk reglement Speelpleinwerking "De Speelveugel".

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lander Van Hove, schepen
Afwezig: Sabelle Diatta, raadslid

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 §3;

Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de Speelveugel niet langer actueel is;

Overwegende dat uit een evaluatie van de werking van de Speelveugel blijkt dat een aanpassing nodig is;

Overwegende dat er overleg geweest is tussen de jeugddienst en sportdienst om tot een zo uniform mogelijk reglement te komen voor beide diensten zodat dit voor klanten duidelijk is;

Overwegende dat door het invoeren van de UiTPAS vanaf 1 januari 2024 sowieso bepaalde voorwaarden wijzigen en deze dus in het reglement opgenomen moeten worden;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Inge Vandekeere, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het in bijlage van dit besluit opgenomen huishoudelijk reglement 'Speelpleinwerking de Speelveugel', wordt goedgekeurd.

Art. 2: Dit huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande reglementen voor' de Speelveugel' en treedt in voege op 1 januari 2024.