Terug
Gepubliceerd op 08/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 08/09/2022 - 13:50

Aanvulling op het tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van kermis in Oostduinkerke van zaterdag 10 september 2022 t.e.m. donderdag 15 september 2022

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Gelet op het tijdelijk politiereglement omtrent de kermis in Oostduinkerke van 29 augustus 2022;

Overwegende dat op zaterdag 10 september 2022 t.e.m. donderdag 15 september 2022 kermis in Oostduinkerke-Dorp plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Art. 1: Op zaterdag 10 september 2022 t.e.m. donderdag 15 september 2022  geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/uur

  • in de Schoolstraat
  • in de Dorpsstraat tussen de parking aan de BKO (Dorpsstraat nr 19) en de Hazebeekstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden F4a en F4b.

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.