Terug
Gepubliceerd op 08/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 08/09/2022 - 13:50

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van individuele tijdrit 'Keizer der juniores' in Wulpen op zondag 18 september 2022

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 18 september 2022 individuele tijdrit 'Keizer der juniores' in Wulpen plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Art. 1: Op zondag 18 september 2022 van 07.00 uur tot 12.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

 • op de Dorpsplaats 
 • in de Veurnekeiweg tussen de Dorpsplaats en de Allaertshuizenstraat
 • in de Allaertshuizenstraat
 • in de Booitshoekestraat
 • in de Wulpendammestraat tussen de Kerkwijk en de Toekomstlaan
 • in de Kortestraat tussen de Oude Zeedijkstraat en de Veurnekeiweg

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zondag 18 september 2022 van 07.30 uur tot 12.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • op de Dorpsplaats
 • in de Wulpendammestraat tussen de Booithoekestraat en de Kerkwijk
 • in de Veurnekeiweg ter hoogte van de Dorpsplaats
 • in de Veurnekeiweg ter hoogte van de Oude Zeedijkstraat
 • in de Booitshoekestraat ter hoogte van de Allaertshuizenstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op zondag 18 september 2022 van 07.30 uur tot 12.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Veurnekeiweg tussen de Toekomstlaan en de Dorpsplaats
 • in de Kortestraat
 • in de Oude Zeedijkstraat
 • in de Booitshoekestraat tussen de Pervijzestraat en de Allaertshuizenstraat 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.