Terug
Gepubliceerd op 08/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 08/09/2022 - 13:50

Aanvulling van het tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van dag van de mobiliteit op zaterdag 17 september 2022

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zaterdag 17 september 2022 dag van de mobiliteit plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Art. 1: Op zaterdag 17 september 2022 van 8.00 uur tot 11.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • in de Polderstraat tussen de Kinderlaan en de Noordzeedreef, aan de noordkant

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zaterdag 17 september 2022 van 9.30 uur tot 10.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

  • in de Noordzeedreef tussen de Polderstraat en de Gen. Notermanlaan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art.3: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 4: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.