Terug
Gepubliceerd op 08/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 08/09/2022 - 13:50

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van namiddagrit van de Keizer der juniores in Koksijde op zondag 18 september 2022

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op zondag 18 september 2022 de namiddagrit van de Keizer der juniores in Koksijde plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Art. 1: Op zondag 18 september 2022 van 09.00 uur tot 18.30 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Ter Duinenlaan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op zondag 18 september 2022 van 13.00 uur tot 18.30 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Koninklijke Prinslaan tussen de Ter Duinenlaan en de Koninklijke Baan, aan de oostkant
 • in de Koninklijke Baan tussen de Koninklijke Prinslaan en de Albert Bliecklaan, aan de zuidkant
 • in de Albert Bliecklaan
 • in de Zeelaan tussen de Jaak Van Buggenhoutlaan en de Panoramalaan
 • in de Panoramalaan
 • in de C. Francklaan
 • in de Nieuwe Wandeling tussen de C. Francklaan en de Fazanteparkstraat
 • in de Verdedigingslaan tussen de  Fazanteparkstraat en de Overwinningslaan 
 • in de Fazanteparkstraat tussen de  Nieuwe Wandeling en de Verdedigingslaan
 • in de Overwinningslaan 
 • in de Spotboefstraat tussen de Gulden Vlieslaan en de Dorlodotlaan
 • in de Dorlodotlaan tussen de Spotboefstraat en de Koninklijke Baan
 • in de Koninklijke Baan tussen de Dorlodotlaan en de Doornpannestraat
 • in de Doornpannestraat 
 • in de Guldenzandstraat tussen de Doornpannestraat en de Westhinderstraat
 • in de Westhinderstraat tussen de Guldenzandstraat en de Pylyserlaan
 • in de Pylyserlaan
 • in de Abdijstraat
 • in de Parnassiusstraat
 • in de A. Verbouwelaan
 • in de Gladiolenlaan
 • in de Chrysantenlaan tussen de Ter Duinenlaan en de A. Verbouwelaan
 • in de Hyacintenlaan aan de kant van de oneven huisnummers

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 3: Op zondag 18 september 2022 van 10.00 uur tot 19.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Ter Duinenlaan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 4: Op zondag 18 september 2022 van 15.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van de Chanzylaan
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van Chrysantenlaan (noordkant)
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van Begonialaan
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van Anjelierenlaan
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van het Kerkplein (aan de westkant)
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van het Marktplein
 • in de Ter Duinenlaan ter hoogte van de Gladiolenlaan
 • op de rotonde aan de Koninklijke Prinslaan ten zuiden van de Tennislaan
 • op de oostelijke kant van de Koninklijke Prinslaan tussen de Koninklijke Baan en de Tennislaan
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van de Begonialaan
 • op de Koninklijke Baan ter hoogte van de Lauwersstraat
 • op de Albert Bliecklaan ter hoogte van de Mattezstraat
 • op de Albert Bliecklaan ter hoogte van de P. Benoitstraat
 • op de Zeelaan ter hoogte van de Kunstweg
 • op de Zeelaan ter hoogte van de Liefjeslaan
 • op de Parnassiusstraat ter hoogte van de Viooltjesstraat
 • op de Parnassiusstraat ter hoogte van de Gevaertlaan
 • op de Zeekruisdoornstraat ter hoogte van de Viooltjesstraat
 • op de Dorlodotlaan ter hoogte van de Hortensialaan
 • op de Dorlodotlaan ter hoogte van de Spotboefstraat
 • op de Overwinningslaan ter hoogte van de Verbindingsweg
 • op de Verdedigingslaan ter hoogte van de Fazantenparkstraat
 • op de Nieuwe Wandeling ter hoogte van de C. Francklaan
 • op de Hoge Blekkerlaan ter hoogte van de C. Francklaan
 • op de Pylyserlaan ter hoogte van de Irisstraat
 • op de Pylyserlaan ter hoogte van de Vissersstraat
 • op de Pylyserlaan ter hoogte van de Hogeduinendreef
 • op de Guldenzandstraat ter hoogte van de Sint-Andréstraat 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 5: Op zondag 18 september 2022 van 15.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Chanzylaan tussen de Tulpenlaan en de Ter Duinenlaan
 • in de Chrysantenlaan tussen de Tulpenlaan en de Ter Duinenlaan (noordkant)
 • in de Begonialaan tussen de Tulpenlaan en de Ter Duinenlaan 
 • in de Anjelierenlaan tussen de Tulpenlaan en de Ter Duinenlaan
 • in de A. Verbouwelaan tussen de Koninklijke Prinslaan en de Ter Duinenlaan 
 • in de Lauwersstraat tussen de Bovalstraat en de Koninklijke Baan
 • in de Hortensialaan tussen de Schoondalstraat en de Dorlodotlaan
 • in de Verbindingsweg tussen de Sangattestraat en de Overwinningslaan
 • in de Guldenzandstraat tussen Sint-Andréstraat en de Westhinderstraat
 • in de Hogeduinendreef tussen de Koksijdesteenweg en de Pylyserlaan
 • in de Vissersstraat tussen de Koksijdesteenweg en de Pylyserlaan

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'

Art. 6: Op zondag 18 september 2022 van 15.00 uur tot 18.30 uur geldt er verboden rijrichting in de Pylyserlaan tussen de Jachtwakersstraat en de Zeelaan in de richting van Oostduinkerke-Dorp

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C1 en F19.

Art. 7: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 8: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.