Terug
Gepubliceerd op 08/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

do 08/09/2022 - 13:50

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor wielertoeristen te Oostduinkerke op maandag 12 september 2022

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op maandag 12 september 2022 wielerwedstrijd voor wielertoeristen plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Art. 1: Op maandag 12 september 2022 van 16.30 uur tot 20.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Vrijheidstraat
 • in de oostelijke ventweg van de Leopold II laan tussen de Vrijheidstraat en de Piet Verhaertstraat
 • in de Piet Verhaertstraat
 • in de Hugo Verriestlaan tussen de Guldensporenlaan en de A. Nahonsquare
 • in de A. Nahonsquare
 • in de Polderstraat tussen de A. Nahonsquare en de Vrijheidstraat
 • in de Witte Burg, aan de even zijde
 • in de Sint-Andréstraat, tussen de Witte Burg en de Guldenzandstraat, aan de oostelijke zijde
 • in de Guldenzandstraat, tussen de Sint-Andréstraat en de Roelsstraat
 • in de Roelsstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Op maandag 12 september 2022 van 17.30 uur tot 20.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen:

 • in de Piet Verhaerstraat ter hoogte van de Elf Novemberstraat 
 • in de Piet Verhaerstraat ter hoogte van de Schepensstraat
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de Fezantestraat 
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de Artanstraat
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de R. Buylstraat
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de Stijn Streuvelsstraat
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de Guldensporenlaan
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van het Tijl Uilenspiegelpad
 • in de Piet Verhaertstraat ter hoogte van de Hugo Verriestlaan 
 • in het Tijl Uilenspiegelpad ter hoogte van de de Stijn Streuvelsstraat
 • in de Polderstraat tussen het Tijl Uilenspiegelpad en de Leopold II laan
 • in de Leopold II laan ter hoogte van de Dorpsstraat
 • in de oostelijke ventweg van de Leopold II laan tussen de Vrijheidstraat en de Piet Verhaertstraat
 • in de westelijke ventweg van de Leopold II laan tussen de Guldenzandstraat en de Vrijheidstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3.

Art. 3: Op maandag 12 september 2022 van 17.30 uur tot 20.00 uur geldt er verboden toegang voor iedere bestuurder, in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer:

 • in de Elf Novemberstraat
 • in de Guldensporenlaan tussen de Galjoenweg en de Piet Verhaertstraat
 • in het Tijl Uilenspiegelpad tussen de Galjoenweg en de Hugo Verriestlaan
 • in de Hugo Verriestlaan tussen de Irène Bauwenlaan en het Tijl Uilenspiegelpad
 • in de Polderstraat tussen de Irène Bauwenslaan en het Tijl Uilenspiegelpad
 • in de Farasijnstraat
 • in de Weldadigheidstraat
 • in de Schoolstraat
 • in de A. Boudrystraat tussen de S. Declerckstraat en de Leopold II laan
 • in de S. Declerckstraat
 • in de Guldenzandstraat tussen de Roelsstraat en de Leopold II laan 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Art. 4: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 5: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.