Terug
Gepubliceerd op 28/09/2022

Besluit  besluiten burgemeester

wo 28/09/2022 - 11:00

Politiebesluit van de burgemeester, opheffen van een captatie- en recreatieverbod op de Koolhofput

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 19 juli 2022 waarbij, op basis van informatie bekomen van de Vlaamse Milieumaatschappij een verbod werd ingesteld op watercaptatie en waterrecreatie in de Koolhofput;

Gelet op het bericht van de Vlaamse Milieumaatschappij van 27 september 2022 dat er geen blauwalgen meer werden vastgesteld in Koolhofput;

Overwegende dat het verbod op watercaptatie en waterrecreatie in de Koolhofput mag worden opgeheven;

Art. 1: Het verbod op het capteren van water en het verbod op waterrecreatie in de Koolhofput ingesteld bij politiebesluit van de burgemeester van 19 juli 2022 wordt opgeheven.

Art. 2: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.