Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 17/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van halloweenfestiviteiten van zaterdag 22 oktober 2022 t.e.m. zaterdag 5 november 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Guido Decorte, Lander Van Hove, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat van zaterdag 22 oktober 2022 t.e.m. zaterdag 5 november 2022 halloweenfestiviteiten plaatsvinden;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op zaterdag 22 oktober 2022, woensdag 26 oktober 2022, vrijdag 28 oktober 2022, vrijdag 4 november 2022 en zaterdag 5 november 2022, telkens van 12.00 uur tot 00.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:

 • in de Pieterlaan, op 10 parkeerplaatsen
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.
Art. 2: Op zaterdag 29 oktober 2022 van 12.00 uur tot 00.00 uur en op maandag 31 oktober 2022 van 10.00 uur tot 00.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Pieterlaan
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.
Art. 3: Op maandag 31 oktober 2022 van 08.00 uur tot 22.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Strandlaan, op de parking van de Kerkepannezaal
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.
Art. 4: Op maandag 31 oktober 2022 van 12.00 uur tot 22.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Veurnestraat tussen Hovenierstraat en Kerkstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.
Art. 5: Op maandag 31 oktober 2022 van 16.00 uur tot 22.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren:
 • in de Veurnestraat tussen Hovenierstraat en Kerkstraat
 • in de Strandlaan van Kerkepannezaal tot aan de Zeedijk
 • in het Jaakvoetpad
 • in het Jaakpad
 • op het Lucionplein
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.
Art. 6: Op maandag 31 oktober 2022 van 08.00 uur tot 22.00 uur geldt er verboden voor toegang voor alle verkeer in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer
 • in de Strandlaan ter hoogte van de in- en uitrit van de Kerkepannezaal
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
Art. 7: Op maandag 31 oktober 2022 van 18.45 uur tot 19.15 uur geldt er verboden voor toegang voor alle verkeer in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer
 • in de Strandlaan tussen de Dageraadstraat en de St.-Hermesstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
Art. 8: Op maandag 31 oktober 2022 van 18.45 uur tot 19.15 uur geldt er verboden voor toegang voor alle verkeer in beide richtingen 
 • in de Strandlaan ter hoogte van de St.-Hermesstraat
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3.

Art. 9: Op maandag 31 oktober 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur geldt er verboden voor toegang voor alle verkeer in beide richtingen met uitzondering van plaatselijk verkeer

 • in de Willem Elsschotlaan tussen de Jan Van Looylaan en de Strandlaan
 • in de Jan Van Looylaan tussen de Willem Elsschotlaan en de Strandlaan
 • in de Fred Wallecanlaan tussen de Jan Van Looylaan en de Strandlaan 
 • in de ALbert Nazylaan tussen de Pannelaan en de Strandlaan
 • in de H. Christiaenslaan tussen de Koninklijke Baan en de Strandlaan (westkant)
Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3 en het onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.
Art. 10: Op maandag 31 oktober 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur geldt er verboden voor toegang voor alle verkeer in beide richtingen 
 • in de Strandlaan ter hoogte van alle zijstraten tussen de St. Hermesstraat en de Zwaluwenstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden C3.

Art. 11: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 12: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.