Terug
Gepubliceerd op 18/10/2022

Besluit  college van burgemeester en schepenen

ma 17/10/2022 - 14:30

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement op het verkeer naar aanleiding van Halloween mountainbiketoertocht op vrijdag 28 oktober 2022

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Guido Decorte, Lander Van Hove, schepenen

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 57 en art. 63;

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;

Overwegende dat op vrijdag 28 oktober 2022 Halloween mountainbiketoertocht plaatsvindt;

Overwegende dat naar aanleiding van bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

besluit/voorstel van beslissing

Art. 1: Op vrijdag 28 oktober 2022 van 17.00 uur tot 00.00 uur geldt er verbod stilstaan- en parkeren

  • in de Hazebeekstraat tussen de Dorpsstraat en de inrit naar de hockey (alle parkings)
  • op de parking gelegen in de Dorpsstraat tegenover gemeenteschool Oostduinkerke (Dorpsstraat 4)
  • in de graszone langs de Dorpsstraat tussen huisnummer 19 en de Hazebeekstraat aan de zuidzijde
  • in de Nelson Mandelastraat tussen de Hazebeekstraat en de petanque bolledroom (ten noorden van sportzaal)
  • op de graszone ten zuiden van petanque bolledroom 

Dit verbod wordt ter kennis gebracht bij middel van verkeersborden E3.

Art. 2: Overtreders van dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover geen hogere straffen voorzien zijn in de toepasselijke wetten, besluiten en verordeningen.

Art. 3: Dit tijdelijk politiereglement wordt op de website van de gemeente Koksijde bekendgemaakt.