Terug
Gepubliceerd op 09/11/2022

Besluit  besluiten burgemeester

wo 09/11/2022 - 14:00

Politiebesluit van de burgemeester, opheffen van het verbod op het betreden van een terrein gelegen Lucie Gerardstraat 2 wegens mogelijke asbestcontaminatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 ter en 135§2,5;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 66;

Gelet op de vaststelling ter plaatse door de lokale toezichthouder van de gemeente Koksijde op 04 november 2022;

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 4 november 2022 waarbij een verbod werd ingesteld op het betreden van een terrein door onbevoegden gelegen Lucie Gerardstraat 2 wegens mogelijke asbestcontaminatie;

Overwegende dat uit laboanalyse bleek dat er wel degelijk asbest in de gedemonteerde buizen van de centrale verwarming aanwezig was;

Overwegende dat deze materialen niet correct werden gestockeerd op het betrokken terrein;

Overwegende dat de eigenaar van het perceel, in overleg met de lokale toezichthouder van de gemeente Koksijde, opdracht heeft gegeven aan de Firma ARBER BV (Prins Boudewijnstraat 17, 8800 Roeselare), gespecialiseerd in asbestsaneringen, om het terrein gelegen Lucie Gerardstraat 2 te 8670 Koksijde vrij te maken van het niet correct gestockeerde asbesthoudend materiaal;

Overwegende dat de lokale toezichthouder op 09 november 2022 ter plaatse heeft vastgesteld dat het asbesthoudend materiaal (buizen centrale verwarming) effectief niet meer aanwezig is;

Overwegende dat het politiebesluit van de burgemeester van 4 november 2022 waarbij een verbod werd ingesteld op het betreden van een terrein door onbevoegden gelegen Lucie Gerardstraat 2 wegens mogelijke asbestcontaminatie aldus kan worden opgeheven;

Art. 1: Het politiebesluit van de burgemeester van 4 november 2022 waarbij een verbod werd ingesteld op het betreden van een terrein door onbevoegden gelegen Lucie Gerardstraat 2 wegens mogelijke asbestcontaminatie wordt opgeheven.

Art. 2: Dit besluit zal worden gepubliceerd en wordt onmiddellijk van kracht.