Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 24/04/2023 - 19:30

Vaststelling huishoudelijk reglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde

Aanwezig: Julie Paelinck, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dorine Geersens, schepen
Dominique Wolter Hofmans, Sam De Rechter, raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 40 §3;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen op het gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2023 tot goedkeuring van het retributiereglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde;

Overwegende dat de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt verhuurd aan derden en het noodzakelijk is de specifieke voorwaarden en modaliteiten voor het correct gebruik ervan op te nemen in een reglement;

Overwegende dat dit huishoudelijk reglement opgesteld is in de lijn van de andere reeds bestaande huishoudelijke regelementen voor sportaccommodatie;

Overwegende dat de mogelijkheid tot gebruik door KVKO voor activiteiten in het huishoudelijk reglement opgenomen is;

Overwegende dat de ruimte enkel gebruikt kan worden voor sport gerelateerde activiteiten;

Overwegende dat met de bepalingen in het huishoudelijk reglement de omliggende voetbalsite zo maximaal mogelijk beschermd wordt;

Publieke stemming
Aanwezig: Julie Paelinck, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Julie Paelinck, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dirk Decorte, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het huishoudelijk reglement op het gebruik van de VIP-ruimte in Sportcentrum Koksijde gaat in voege op 1 juni 2023.