Terug
Gepubliceerd op 25/05/2023

Besluit  gemeenteraad

ma 22/05/2023 - 19:30

Vaststellen toelagereglement duurzaam bouwadvies Acasus voor woningen in Koksijde

Aanwezig: Marc Vanden Bussche, voorzitter
Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Pascale Baeselen, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur
Verontschuldigd: Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, schepenen
Elwin Van Herck, Koen Ringoot, raadsleden

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 2, 40 §3 en 41 23°;

Gelet op het besluit van de Provincieraad van 26 januari 2023 met betrekking tot het aanbod van Acasus, het provinciaal steunpunt voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren);

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2020 tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie 2030;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2021 voor het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 (SECAP optie 2) voor de groep Van Zee tot IJzer;

Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, in het bijzonder ACT 161: Invoeren van klimaatsubsidies;

Overwegende dat huishoudens in Koksijde zorgen voor 34,7% van de totale CO2-uitstoot in 2020. Het gaat dan over de uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie, ...) voor verwarming;

Overwegende dat het duurzaam bouwen of renoveren van woningen één van de belangrijkste uitdagingen is zoals ook al opgenomen in het klimaatactieplan en het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse regering;

Overwegende dat een lokale overheid dit kan faciliteren door te zorgen voor extra informatie, sensibilisatie, ontzorging;

Overwegende dat Acasus (ver)bouwers adviseert, dat een formule voorzien is waarbij het saldo van de kost via het betrokken lokaal bestuur kan worden betaald waardoor dit renovatieadvies op maat gratis kan worden aangeboden aan wie overweegt een woning te renoveren.

Publieke stemming
Aanwezig: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Pascale Baeselen, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Lander Van Hove, Ivan Vancayseele, Charlotte Castelein, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte, Sabelle Diatta, Inge Vandekeere, Hylke Castelain, Pascale Baeselen
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

Art. 1: Er wordt voor een termijn vanaf heden en eindigend op 31 december 2025 een gemeentelijke toelage op duurzaam bouwadvies van Acasus voor particuliere woningen gelegen in Koksijde vastgesteld.

Art. 2: Onder bouwadvies van Acasus wordt een gepersonaliseerd bouw-, sloop- of renovatieadvies begrepen opgemaakt door een deskundige van Acasus, het provinciaal steunpunt voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren.

Art. 3: De toelage kan eenmaal per particuliere woning gelegen in Koksijde worden aangevraagd tenzij er nieuwe eigenaars zijn.

Art. 4: De toelage bedraagt 25 euro voor advies op het kantoor van Acasus, Pannestraat 142 in Veurne of 50 euro voor advies aan huis.

Art. 5: De toelage wordt rechtstreeks tussen de Acasus en de gemeente afgerekend zodat de adviesvrager maximaal ontzorgd wordt.