Terug
Gepubliceerd op 09/09/2022

Besluit  gemeenteraad

ma 05/09/2022 - 19:30

Vaststelling van het gemeentelijk aanvullend politiereglement op het verkeer - invoeren van fietsstraten

Aanwezig: Charlotte Castelein, voorzitter
Marc Vanden Bussche, burgemeester
Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, schepenen
Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, raadsleden
Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;

Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, §3 en art. 286;

Gelet op het fietsbeleidsplan goedgekeurd op 13 december 2021 ;

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Overwegende dat de Koksijde een oost-west verbinding wenst te creëren voor de fietser;

Overwegende dat een fietsstraat een middel is om de weggebruiker duidelijk te maken dat de fietser de belangrijkste weggebruiker is;

amendement
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot
Tegenstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Henk Ghyselen, Julie Paelinck, Sabelle Diatta
Onthouders: Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans
Resultaat: Met 7 stemmen voor, 14 stemmen tegen, 5 onthoudingen, 1 niet gestemd
tengronde
Aanwezig: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta, Joeri Stekelorum
Voorstanders: Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Luc Deltombe, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Koen Ringoot, Sabelle Diatta
Resultaat: Met 26 stemmen voor, 1 niet gestemd
besluit

Art. 1: In Koksijde zijn volgende wegen fietsstraten:

 • Doornpannestraat
 • Guldenzandstraat tussen de Doornpannestraat en tussen het kruispunt met de Westhinderstraat
 • Karthuizerstraat
 • A. Boudrystraat
 • van Maldeghemstraat
 • Pylyserlaan
 • Abdijstraat
 • Noordzeedreef
 • Loze Vissertjespad
 • Hugo Verriestlaan
 • Piet Verhaertstraat
 • Witte Burg tussen huisnummer 90 en de Sint-Andréstraat
 • Sint-Andréstraat tussen de Witte Burg en de Guldenzandstraat
 • Westhinderstraat tussen de Guldenzandstraat en de Pylyserlaan
 • Parnassiusstraat
 • Middenlaan tussen Jaak Van Buggenhoutlaan en de Abdijstraat
 • Ranonkellaan
 • Duinenkranslaan
 • Jan Van Looylaan tussen Strandlaan en P. Delvauxlaan
 • P. Delvauxlaan
 • Pannelaan tussen P. Delvauxlaan en Koninklijke Baan
 • Albert Nazylaan tussen Pannelaan en P.P. Rubenslaan
 • P.P. Rubenslaan
 • Tennislaan tussen Strandlaan en Brialmontlaan
 • Brialmontlaan
Deze maatregel wordt der kennis gebracht bij middel van de borden F111 en F113. 

Art. 2:  Het aanvullend politiereglement van 20 januari 2020 wordt opgeheven.